اخبار جامعه

آغاز به کار پویش اطلاع رسانی مقابله با کار کودک/ “چهارراه کودک” در برابر کار کودک

معاون فرهنگی و امور اجتماعی شهرداری تهران با شناخت اشکال و ابعاد این پدیده و جذب و جذب شهروندان برای کاهش این آسیب های اجتماعی در تهران ، کمپین “چهارراه کودکان” را به منظور آگاهی و افزایش حساسیت شهروندان نسبت به کار کودکان آغاز کرد.

به گزارش خبر فوری ، محمدرضا جوادی یگانه به مناسبت آغاز کارزار “چهارراه کودکان” به مناسبت روز جهانی کودک اظهار داشت: “شهرداری تهران” در راستای شعار “تهران ، شهر برای همه” زندگی امنی را در سال جاری برای بهبود شرایط کار کودکان فراهم می کند.

وی افزود: در حالی که شهرداری تهران بر این باور است که برای ساماندهی و حمایت از کودکان کار و خیابانی موظف است ، بلکه فقط باید زیرساخت های لازم را برای ساماندهی این کودکان فراهم کند و می تواند آنها را در اختیار دستگاه های ذیربط و سازمان های غیردولتی قرار دهد.

معاون فرهنگی و امور اجتماعی شهرداری تهران با بیان اینکه این سازمان در تلاش است از زیرساخت های موجود استفاده کند و مسئولیت اجتماعی را در جهت افزایش اطلاعات و آگاهی شهروندان به دست آورد ، تأکید کرد: همه کار کودکان کار از دیدگاه تهران قابل قبول نیست. به کودک کمک کنید تا مشکلات و ابعاد این پدیده را درک کند.

به گزارش سازمان رفاه اجتماعی شهر تهران و روابط عمومی روابط عمومی ، جوادی یگانه اظهار داشت: حمایت از سازمان های مردم نهاد فعال در زمینه کار کودکان و جذب و مشارکت شهروندان برای کاهش پدیده کار کودکان از دیگر اهداف کمپین “چهارراه کودکان” است. نظارت بر پیمانکاران و سازمانهای وابسته در سطح شهر تهران در ممنوعیت کار کودکان ، تلاش برای از بین بردن کار کودکان پرخطر از جمله جمع آوری زباله و اجرای پروژه های مربوط به توانمند سازی کودکان و خانواده های آنها از دیگر برنامه های تهران است. به حل مشکل کار کودکان در تهران کمک کنید.

انتهای پیام