اقتصادی

” کشاورزی قراردادی “محوری‌ترین اقدام در دولت سیزدهم است

وزیر جهاد کشاورزی گفت: کشاورزی پیمانی وظیفه اصلی وزارت جهاد کشاورزی در این دولت خواهد بود و عزت و اقتدار کشاورز ما در گرو استقرار کشاورزی پیمانی است.

به گزارش خبر فوری، به نقل از وزارت جهادکشاورزی، سید جواد ساداتی نژاد در جلسه هماهنگی تشریح سیاست های اجرایی، تنظیم بازار و نظارت بر توزیع کالاهای اساسی کشاورزی که در جمع معاونان وزیر و روسای استان ها برگزار شد. تشکل های جهاد کشاورزی در تالار وزارت توسعه کشاورزی.

وی افزود: این قرارگاه باید به مجموعه ای قوی در استان ها تبدیل شود و همه مسائل کشاورزی در این اردو پذیرفته شود، مهم ترین بخش تنظیم بازار، چارچوب امنیت غذایی است که توسط روسای سازمان های جهادی استان ها شناسایی می شود. این کمپ در استان آنهاست.” جهت می دهند.

ساداتی نژاد ادامه داد: ستاد امنیت غذایی توسط ستاد اقتصادی دولت و ستاد امنیت غذایی استان نیز توسط ستاد تنظیم بازار حمایت می شود.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: در شرایط سخت کشور مسئولیت کل زنجیره از مزرعه تا سفره و بازاریابی و کنترل بازار به عهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشته شده است و ما این مسئولیت را می پذیریم.

وی افزود: سازمان مرکزی تعاون روستایی به دنبال توزیع هوشمند محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی است و همه استان ها باید تا پایان سال 1400 به صورت هوشمند توزیع کنند.

ساداتی نژاد ادامه داد: عید تعاون روستایی در تلاش است تا میوه را به صورت هوشمند در استان تهران توزیع کند و امیدواریم با سامانه های استانی هر چه زودتر استان ها توزیع هوشمند را آغاز کنند.

او گفت: «ما اعتقاد راسخ داریم که مشکلات را به نهادها و بخش خصوصی واگذار کنیم.

ساداتی نژاد تصریح کرد: جهاد کشاورزی پیمانی وظیفه اصلی وزارت جهاد کشاورزی در این دولت خواهد بود و عزت و اقتدار کشاورز ما در گرو استقرار کشاورزی پیمانی است.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: باید برای کمک به کشاورز، بهبود معیشت کشاورز و افزایش بهره وری و تولید به سراغ کشاورزی برویم، بنابراین کشاورزی پیمانی شاخص ارزیابی ما در استان ها خواهد بود.

برای ایجاد صنایع تبدیلی در استان ها باید به دنبال سرمایه گذاران بخش خصوصی به ویژه سرمایه داران صنعتی بود، گفت: چارچوب امنیت غذایی بستر مناسبی برای دعوت از سرمایه گذاران صنعتی برای ایجاد صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی استان است. . ها.

ساداتی نژاد گفت: این دولت مردمی است و شناخته شده ترین قسمت آن وزارت جهاد کشاورزی است.

وی با بیان اینکه باید به بخش توسعه کشاورزی توجه بیشتری شود، گفت: توسعه کشاورزی متعارف، استقرار مدل‌سازی زراعی و افزایش بهره‌وری در گرو تمرکز بر توسعه است، بنابراین استفاده از بخش گسترش کشاورزی باید بهبود یابد. قدرت بخش خصوصی .. اجازه دهید.

انتهای پیام/