اخبار جامعه

بارش‌های اخیر باعث رفع خشکسالی نمی‌شود

رئیس مرکز ملی مدیریت بحران آب و هوا و خشکسالی با اشاره به تاثیر بارندگی های اخیر بر تامین آب کشور گفت: طرح های توسعه ملی باید در راستای طرح های سازگاری با کم آبی طراحی شود.

تعهدی در گفت وگو با خبر فوری با توجه به میزان بارندگی در کشور از ابتدای سال جاری تا 20 آذرماه، میانگین بارندگی کشور از ابتدای سال آبی جاری 98.3 میلی‌متر بوده که 4 درصد بیشتر از بلندمدت است. میانگین یا به عبارت دیگر میانگین بارندگی در محدوده نرمال است. در ابتدای فصل (زمستان) میانگین بارندگی 58.4 میلی متر و 77.5 درصد بیشتر از میانگین بلندمدت بوده است.

رئیس مرکز ملی مدیریت بحران آب و هوا و خشکسالی درباره میزان بارندگی در آذرماه گفت: میانگین بارندگی انباشته در کشور در اولین ماه زمستان 58.4 میلی متر بوده است. این 77.5 درصد بیشتر از میانگین بارندگی بلندمدت است. در هفته پایانی آذرماه، میزان بارندگی کشور 28.6 میلی متر بوده که 239 درصد بیشتر از میانگین بلندمدت بارش در همان زمان است.

وظیفه ادامه داد: توزیع نزولات جوی در کشور از استان های جنوب جنوب شرق کشور به میزان بارندگی بیشتر از نرمال بلندمدت و در استان های شمال شرق در استان های واقع از غرب به جنوب غرب کشور است. . در دامنه های جنوبی البرز شامل تهران و سمنان 25 تا 50 درصد کمتر از حد نرمال است.

خبر فوری در پاسخ به این سوال که میزان بارندگی در ماه های اخیر چقدر بر نیاز آبی خبر فوری اثر گذاشته است، گفت: قطعا بارندگی عامل اصلی تامین آب و تامین سفره های آب کشور است. بارندگی های اخیر در تامین آب استان های جنوبی کشور حداقل در کوتاه مدت بی سابقه بوده است. بارش در تغذیه سفره های زیرزمینی و تامین آب برای مصارف مختلف آب های سطحی کارآمدتر از حد معمول است و با توجه به بارندگی کم در جنوب کشور طی دو سال اخیر، این بارش بسیار مهم و موثر است.

رئیس مرکز ملی مدیریت بحران آب و هوا و خشکسالی با بیان اینکه در دو دهه اخیر بارندگی و فصول مرطوب به مراتب بیشتر از حد معمول بوده است، افزود: با این حال آب استحصالی از سفره های زیرزمینی رشد بی سابقه ای داشته است.

وی ادامه داد: با توجه به میزان آبی که از سفره های آب زیرزمینی خارج می شود، دریافت بارندگی های معمولی در کشور به معنای تامین تمام آب مورد نیاز مصرف در سطح فعلی نیست و تامین آب مورد نیاز در سطح فعلی تا حد زیادی دائما تخلیه می شود. ” توسط سفره های آب زیرزمینی حمل می شود و حجم آب استخراجی بسیار زیاد است یا ظرفیت اکولوژیکی و ظرفیت تجدیدپذیر سفره ها.

وی در پایان گفت: اولویت بندی برنامه های تعدیل کسری در کشور و طراحی همه برنامه های توسعه بر اساس طرح های تعدیل کم آبی بود.

انتهای پیام/