اخبار سلامت

شناسایی “آبله‌میمون” در سوئیس و رژیم صهیونیستی

به گزارش شفاف، یک مورد از این بیماری در رژیم صهیونیستی نیز شناسایی شده است.

گزارش ها حاکی از آن است که این دو بیمار اخیرا سفر کرده اند، اما کارشناسان در حال بررسی موارد مشکوک دیگر هستند.

آبله یک بیماری عفونی است که معمولاً خفیف و در برخی از مناطق غرب و مرکز آفریقا شایع است. این بیماری از طریق یک رابطه نزدیک منتقل می شود. بنابراین با اقداماتی مانند خود عایق کاری و بهداشتی به راحتی می توان آن را کنترل کرد.

دیوید هیمن، یکی از مقامات سازمان بهداشت جهانی و متخصص بیماری‌های عفونی، گفت که یک پانل بین‌المللی از کارشناسان از طریق ویدئو کنفرانس برای بحث در مورد آنچه که باید درباره شیوع بیماری مورد بحث قرار گیرد، از جمله اینکه آیا شیوع از طریق ناقلین است یا خیر، تشکیل جلسه دادند. مخاطبان در معرض خطر و روش های مختلف انتقال آنها.

به گزارش بی بی سی، بیش از 80 مورد در اروپا، ایالات متحده، کانادا و استرالیا تایید شده است.