اخبار عمومی

حاج ناصر ثروت پدر زنش را بالاکشید و به کانادا فرارکرد

یکی دو سال گذشت که برای تعیین سهم الارث همسرش از خانواده به دفتر من آمد، در این مدت او را مردی اهل حلال و حرام دیدم که به اموال موعود رسیدگی می کند. توسط پدرشوهرش تا غروب، منشی سریع وارد دفتر من شد و گفت: ثریا خانم به دیدن شما آمده است، حالش خوب نیست و می خواهد خارج از شیفتش بیاید، از او پرسیدم. چرا بهت نگفت میگه حاج آقا با دختر باربر کارخانه رفته کانادا!! شاید متوجه نشدید که ناگهان در باز شد و ثریا گفت: نه آقای وکیل، من و شما اشتباه کردیم که این آقا آقاست، متواضع، پاک و با صفا است، نگو مار. هیچ مار که در آستینش رشد کرده باشد.» من آنجا بودم و نمی دانستم.

حدود سی سال پیش از بانگ خروس تا بوق سگ، گرم و سرد، جلوی درب کارخانه پدرم می نشست و فهرستی از کامیون ها را می نوشت. که کارخانه را ترک کرد، تا روزی که پدرم فهمید ناصر در همان دانشگاه قبول شده، من قبول شده ام، درس خواندن در یک دانشگاه با پادو و کارمند پدرت خیلی سخت بود و از این هم سخت تر، چون همه در دانشگاه صحبت کرد و گفت سال اول دانشگاهم بود که پدرش او را مدیر داخلی کارخانه کرد، سر سفره عقدش نشستم، به حرف های دلم گوش دادم، فردا به فرزندانم و آنها می گوید. محبت پدر به فرزندانم و آنلاین پدرشان و قند دلم در این سن آب می شود تا مجنون او را تنها کسی که آمده معرفی کنم اما حالا با چشم و گوش خودم شاهدش بودم. خیانت یک دیوانه که به خاطر عشق و احترام خانواده من دیوانه شد.

خلاصه قضیه
پس از ازدواج ثریا و ناسه، پدر خانواده که پسری نداشت، تمام اموال و دارایی های خانواده و در طول سال ها تمام اجناس خریده شده، طلا، جواهرات و… را به ناص سپرد. درآمد کارخانه با حاج ناصر بود که اکنون با دختر 18 ساله اش است. باربر کارخانه در ونکوور کانادا مشغول نوشیدن عسل ماه عسل است و سوتاریا خانم تلاش می کند آنچه را که به دست آورده را پس بگیرد. طی سی سال گذشته از طریق کارخانه و با توجه به اسناد و مدارک موجود در اختیار حاج ناصر بوده است اما در واقع حاج ناصر فقط حق و حقوق ماهانه دارد مدیریت کارخانه نه درآمدی دارد و نه سرمایه ای. مشارکت و مالکیت ملک نامبرده داشته باشد.

در این گونه موارد، مالک واقعی مال، شخص یا اشخاص دیگری است که بر خلاف مفاد اسناد، در امانت یا به هر دلیل دیگری، مال خود را به نام دیگری گذاشته و توسط شخص دیگری تصرف شده است. کل ملک، اصطلاحاً مهمترین اقدام پس از درج ملک، تأیید و شناسایی تاریخ تشکیل اسناد ملک اعم از رسمی و عادی، زمان خرید و معامله ملک، شناسایی و تعیین نحوه سپرده گذاری وجوه و قیمت معامله (پول) را ارائه دهید.

در قانون مدنی با عنوان اسباب مالکیت و با تعهدات حاصله بدون عقد (ضمان قهری)* مقرراتی مخصوص این گونه موارد وجود دارد وقتی شخصی بدون حق و به عبارت دیگر بدون حق مالک مال شود. ، مکلف به تصرف در آن مال است آن را به مالک اصلی برگرداند و حتی اگر عین مال وجود نداشته باشد موظف است همان مال یا قیمت و ارزش آن مال را (ارزش اقتصادی) استرداد کند. ) به مالک (در قانون مدنی مال به متشابه و ارزشمند تقسیم می شود که در پاورقی توضیح داده خواهد شد)*

ضمن توصیه به صلح و مشورت با اعضای خانواده، پس از جمع آوری اطلاعات لازم، مستندسازی گردش حساب های بانکی و وسایل تامین وجوه لازم برای خرید ملک، طرح شکایت از حاج ناسه، همه اینها را به ثریا خانم اطمینان دادم. اموال و دارایی های او قابل مصادره است، متعلق به خانواده است، او را پس گرفتند، اما ماجرای ازدواج او با دختر باربر کارخانه و مشکلات اخلاقی ناشی از این موضوع، متاسفانه وجود ندارد. چاره ای جز فشار آوردن به حاج ناصر با مطالبه مهریه و حقوق ناشی از ازدواج نیست، اخمی کرد، آهی از ته دل کشید و سخنانش را با این جمله به پایان برد:خلاقیت های شایستهحیف که میخوام به این موضوع اعتراض کنم!!

نکات حقوقی

در صورتی که به هر دلیلی چاره ای جز انتقال بخشی از دارایی خود به نام شخص دیگری یا در صورت مشارکت شرکتی و مالی نداشته باشید، بسته به نیاز فعالیت، یکی از شرکا مجاز خواهد بود. شریک. در کل شرکت، بهتر است با حضور دو نفر گزارش جلسه تهیه شود و یا چندین شاهد تنظیم و حقوق هر یک از شرکا مشخص شود. مواد 571 تا 606 قانون مدنی ضوابط و شرایط همکاری را مشخص کرده است.

در قانون مدنی مقررات خاصی در مورد راه ها و طرق احراز مالکیت وجود دارد که می توان بر اساس آن آیین نامه (مواد 29-54 و ماده 140 قانون مدنی تحت عنوان عنوان) علاوه بر حق و حق مالکیت اموال/ مقررات جاری قانون- شرعی اصول الف نیز در این زمینه کارکرد مؤثری دارد.

گارانتی اجباری وظایف و تعهداتی است که بر خلاف میل خود نسبت به افراد تعهدات و تعهداتی ایجاد می کند که در این مورد بهترین مثال تصادف رانندگی است در واقع ضربه زدن به شخص دیگری با خودروی خود و باعث ضمانت و تعهد ناخواسته و غیرمنتظره می شود. شما در جبران خسارات وارده و یا اگر شخصی خارج از اختیارات قانونی به اموال دیگران (مثل حاج ناصر) تعرض کند، موظف به جبران خسارت و استرداد مال است.

در قانون مدنی اموال به اقسام مختلفی تقسیم می شود که اگر مصادیق کالای مورد نظر در بازار زیاد باشد به آن اموال متشابه می گویند مانند برنج طارم، پژو پارس سفید، سکه طلا و …. مشابه. در صورتی که کالا در بازار نباشد کالا را نگهبان می گویند مثلا عتیقه و اگر کالا مشابه باشد متعهدله باید کالای مشابه را به طرف مقابل بدهد.

حقوق زوجه شامل مهریه و نفقه است، در صورت ازدواج مجدد زوج بدون رضایت زن، زوجه حق تقاضای طلاق دارد و البته اثبات ازدواج مجدد زوج مهمترین اقدام در این مورد است.

* وکیل _ شیراز

65