اخبار عمومیکسب و کار خبر فوری

انگشتر عقیق در خواب نشانه چیست؟ (انگشتر عقیق مردانه و زنانه سیاه)

تعبیر دیدن انگشتر عقیق در خواب چیست؟

تعبیر خواب خرید انگشتر عقیق یمنی به عقیده بسیاری از مفسران بزرگ، نیکو و خوب است؛ چرا که عقیق از جمله سنگ های عبادی است که به همراه داشتن آن خوب و پسندیده است. بنابراین با توجه به این موضوع دیدن خواب انگشتر عقیق نمیتواند بد باشد. چنانچه شخصی در خواب ببیند که صاحب انگشتر عقیقی است بیانگر گشایش در کار و افزایش رزق و روزی خواهد بود و یا بالعکس اگر در خواب ببیند انگشتر عقیق گم شد یا از بیننده خواب دزدیده شد؛ فرصت مطلوبی را از دست داده یا زیان عظیمی را متحمل می گردد. اگر روی انگشتر عقیق دعا یا آیه ای از آیات قرآن قلم خورده باشد، برای بیننده خواب در امور دینی به توفیق می رسد و یا امورش گشاده و روزیش افزون می گردد. به طور کلی خواب انگشتر عقیق یکی از خواب های رایج است؛ به همین دلیل مفسرین بسیاری به پرداخته اند که در این مطلب به این موضوع پرداخته ایم با ما همراه باشید.

تعبیر خواب انگشتر عقیق سبز

تعبیر خواب خرید انگشتر عقیق سبز رسیدن خیر و نیکی از جانب خداوند است. اگر بیننده خواب خود را مالک انگشتری با نگین سبز ببیند، بیانگر رسیدن به سربلندی و خیر و برکت است و چنانچه در عالم خواب ببیند که انگشتری با عقیق سبز  از شخصی گرفت؛ بر دشمن پیروز شده و خیر و یرکت می یابد. اگر ار بیماری رنج می برد شفا یافته و به زودی لباس عافیت برتن خواهد کرد. به طور کلی رنگ سبز نماد خلوص نیت و تقوا است.

تعبیر خواب انگشتر عقیق قرمز

به نقل از محمد بن سیرین داشتن عقیق در خواب نمایانگر منفعتی است که به بیننده خواب خواهد رسید و در تعابیری دیگر تحصیل مال و ثروت است. همچنین اگر بیننده خواب در عالم رویا ببیند عقیق شفاف دارد، نشانه این است که در آینده ای نه چندان دور رابطه زیبایی را تجربه خواهد کرد که واژه ها ار توصیف آن عاجزند. با در نظر گرفتن اصالت نگین عقیق به این نتیجه می رسیم که نگین عقیق در خواب بسیار خوب و پسندیده است و در دست داشتن انگشتری با نگین عقیق قرمز در خواب به معنای گشایش در کار و افزایش رزق و روزی است در واقع چنین خوابی حاکی از پایان فقر و تنگدستی بیننده خواب خواهد بود.

تعبیر خواب انگشتر عقیق امام صادق

دیدن خواب انگشتر عقیق در خواب به تعبیر امام صادق می تواند چهار معنی داشته باشد. معنی اول: سلطنا و قدرت در مملکت است. معنای دوم: زوجه و همسر می باشد. معنای سوم: فرزند است. معنای چهارم: رزق و روزی و ثروت است. به طور کلی تعبیر خواب انگشتر عقیق از دید امام صادق نیکو و خوب است که بیننده خواب را به سعادت و خوشبختی می رساند.

تعبیر خواب انگشتر عقیق مردانه

به طور کلی در دست داشتن انگشتر برای مردان از لحاظ مذهبی کراهت دارد ولیکن چنانچه بیننده خواب خود را مالک انگشتر عقیق مردانه ببیند تعبیر خوب و نیکویی خواهد داشت. زیرا سنگ عقیق سنگی عبادی و مذهبی است که نماد گشایش در امور و منفعتی است که به بیننده خواب خواهد رسید.

تعبیر خواب انگشتر عقیق هدیه گرفتن

چنانچه بیننده خواب ببیند که انگشتری با نگین عقیق از شخصی هدیه گرفت و بسیار خوشحال شد بیانگر این است که از جانب آن شخص خدمتی به نفع او صورت می گیرد. به طور کلی تعبیر خواب هدیه گرفتن انگشتر عقیق خوب و نیکو است و هر چقدر شخص هدیه دهنده دارای مقام و جایگاه بالاتری باشد خواب نیکوتر خواهد بود و تعبیر خواب انگشتر عقیق هدیه گرفتن در حالی که آن را در دست می کند نشانه سود و منفعتی مالی و معنوی است که بیننده خواب تحصیل خواهد کرد.

تعبیر خواب انگشتر عقیق برای دختر مجرد

به طور کلی دیدن خواب انگشتر برای دختران مجرد تعبیر خوبی به همراه دارد.اگر دختری مجرد در خواب ببیند که شخصی به او انگشتر داد و یا بیننده خواب برای شخصی انگشتر خرید، به معنای مزدواج شدن و رسیدن به مرد مورد علاقه اش است و چنانچه در خواب ببینید انگشتر خود را گم کرده است، بیانگر آن است که مابین وی و همسرش ناراحتی و کدورت پیش خواهد آمد. ولیکن دختری که مجرد است در خواب ببیند که مرد مورد علاقه اش انگشتر عقیق به او بدهد، ازدواج بیننده عقیق یکی از سنگ‌های قیمتی است که استفاده از آن نیز خواص زیادی دارد.

 یکی از این است که برای غلبه بر کابوس‌ها استفاده می‌شود. بسیاری از افراد در طول شب عقیق را زیر بالش خود می‌گذارند. برخی می‌گویند این کار از شما و رویاهایتان در طول شب محافظت می‌کند. دیدن عقیق در خواب تعابیر متفاوتی دارد. برخی از معبرین عقیق را در خواب، نمادی از خوشحالی یا منفعت و مال می‌دانند. ما در این مطلب قصد داریم تعبیر خواب عقیق را بررسی کنیم؛ برای آگاهی از تعبیر دیگر خواب‌ها نیز می‌توانید به صفحه اصلی تعبیر خواب ستاره رجوع نمایید.

افرادی که خواب عقیق می‌بینند به زودی موفقیت در حرفه‌ی خود را تجربه خواهند کرد. همچنین ممکن است که زندگی عاشقانه آن‌ها به اوج خود برسد. تعبیر خواب عقیق نشان می‌دهد که شما در هر جنبه‌ای از زندگی خود احساس رضایت خواهید کرد. برای مثال، اگر خواب ببینید وارد یک غار می‌شوید و در آن عقیق ببینید، خوشبختی غیرمنتظره از آن شما خواهد شد؛ خوشبختی که مدت‌ها در آرزوی آن بوده‌اید و از رسیدن به آن ناامید شده‌اید. با این حال، هنگامی که حداقل انتظار آن را دارید، به آن می‌رسید. با این وجود، بسته به رنگ سنگ عقیق در خواب، تعابیر مختلفی برای آن وجود دارد.

منوچهر مطیعی می‌گوید: عقیق از سنگ های عبادی است. در اسلام عقیق را منهای سنگ‌های جوهری تایید کرده‌اند و همراه داشتن آن را نیکو دانسته‌اند. به همین علت و با توجه به برداشتی که نسبت به عقیق داریم، تعبیر دیدن این سنگ در خواب بد نیست.

تعبیر خواب عقیق با رنگ‌های مختلف

عقیق در رنگ‌های مختلف به طور کلی نشان می‌دهد که به زودی موفقیت در زمینه‌های مختلف زندگی را تجربه خواهید کرد.

تعبیر خواب عقیق شفاف

اگر خواب عقیق شفاف دیدید، نشان می‌دهد که شما به زودی یک رابطه زیبا را تجربه خواهید کرد که با کلمات قابل بیان نخواهد بود. با این حال، همچنین پیش بینی می‌کند که شما باید در مورد آنچه می‌خواهید سختگیر باشید. اگر نمی‌دانید به کجا می‌خواهید برسید، هرگز به جایی نخواهید رسید.

تعبیر خواب عقیق سیاه

خرید انگشتر عقیق سیاه در خواب، آرامش ذهنی و درونی را پیش‌بینی می‌کند. به زودی آرامش را تجربه خواهید کرد و خواهید فهمید که همه چیز به شما بستگی دارد و شما استاد زندگی خود هستید. شما باید زندگی خود را به همان روشی که می‌خواهید و نه آن‌طور که دیگران می‌گویند زندگی کنید.

تعبیر خوای عقیق زرد

عقیق زرد در خواب، حسادت شما را نسبت به شخصی نشان می‌دهد. با این حال، با گذشت زمان متوجه خواهید شد که نباید به کسی حسادت کنید. شما منحصر به فرد هستید و هیچ کس نمی‌تواند مثل شما باشد. بیاموزید که چگونه خود را ارزشمند بدانید و دوست داشته باشید.

تعبیر خواب عقیق نارنجی

عقیق نارنجی در خواب حاکی از این است که باید به روابط خانوادگی توجه بیشتری کنید. از خانواده خود بخاطر هر کاری که برای شما انجام داده‌اند تشکر کنید. به این فکر کنید که چگونه برای آن‌ها جبران کنید. برای تجربه‌ی دوباره‌ی یک ارتباط عمیق با خانواده‌تان، باید به آن‌ها نزدیک شوید.

تعبیر خواب عقیق قهوه‌ای

عقیق قهوه‌ای در خواب دلالت بر یک عشق جدید دارد. به زودی در حضور شخص جدید احساس گرما و عشق خواهید کرد.

تعبیر خواب عقیق سبز

اگر خواب عقیق سبز دیدید، نشان می‌دهد که تغییر عمده‌ای در سبک زندگی و رژیم غذایی خود تجربه خواهید کرد. متوجه خواهید شد که آن چیزی که می‌خورید منشا مشکلات موجود در بدن شما است. ممکن است حتی شما گیاهخوار شوید و بفهمید که این بهترین تصمیمی است که تاکنون در زندگی گرفته اید. همچنین نشان می‌دهد که شما ذهن خود را از افکار منفی پاک خواهید کرد و آرامش را در تنهایی پیدا می‌کنید.

تعبیر خواب عقیق صورتی

اگر در خواب خود عقیق صورتی دیده‌اید، نشان می‌دهد که دیدگاه شما نسبت به جهان در هاله‌ای از ابهام است.

تعبیر خواب عقیق سفید

خواب عقیق سفید نشان دهنده‌ی خلوص است. شما اشتباهات خود را خواهید بخشید، گذشته‌ی خود را رها می‌کنید و در لحظه‌ زندگی خواهید کرد. خواهید فهمید که این لحظه‌ها تنها چیزی است که دارید.

تعبیر خواب عقیق خاکستری

سنگ عقیق خاکستری در خواب نشان می‌دهد که شما لحظات خشن و زیبایی را تجربه خواهید کرد. شما یاد خواهید گرفت که چگونه بر سرعت زندگی غلبه کنید و چگونه بیشتر از زیبایی‌های آن لذت ببرید.

تعبیر خواب گم کردن عقیق

این خواب نشان می‌دهد باید بیاموزید که چگونه از آنچه در اختیار دارید قدردانی کنید و همیشه به دنبال اهداف والاتر باشید.منوچهر مطیعی می‌گوید: اگر ببینید عقیقی داشته اید که گم شده مالی را از دست می‌دهید یا فرصتی خوب و مناسب از شما گرفته می‌شود.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی عقیق داری، یعنی از شخص بزرگی به تو سود و منفعت می‌رسد. اگر بینید عقیق از شما ضایع گردید، تعبیرش به خلاف این است.

تعبیر خواب سنگ عقیق بزرگ

این خواب نشان می‌دهد که شما به زودی فردی قوی‌تر شده و با موفقیت بزرگی در زندگی روبرو خواهید شد. یاد بگیرید که چگونه از شانس استفاده کنید.ابن سیرین می‌گوید: اگر فردی در خواب ببیند عقیق به خروار داشت، به قدر آن مال و ثروت می‌یابد.

تعبیر خواب انگشتر عقیق

منوچهر مطیعی می‌گوید:

  • اگر در خواب ببینید دارید که قبلا آن را نداشته‌اید موردی پیش می‌آید که خوشحال می‌شوید.
  • اگر این انگشتری را در خواب کسی به شما بدهد خدمتی از جانب او در جهت شما انجام می‌گیرد که سودبخش است.
  • اگر در خواب شما به کسی انگشتری عقیق بدهید خدمتی برای او انجام می‌دهید.
  • اگر عقیق و نگین خالی بدهید راهنمایی مفیدی می‌کنید.
  • چنانچه در خواب ببینید عقیقی دارید که روی آن آیه‌ای از قرآن یا دعایی نوشته شده است برای بیننده‌ی چنین خوابی خیر و خوشی پیش می‌آید و کارش گشاده و روزیش فراخ می‌گردد.