اخبار جامعه

هشدار درباره خرید نهال در فضای مجازی

با توجه به اینکه خرید نهال از فضای مجازی در سنوات گذشته برای باغبانان مخاطراتی ایجاد کرده بنابراین توصیه می‌شود باغداران در تهیه و خرید نهال در فضای مجازی اجتناب کنند.

به گزارش خبر فوری، دکتر عبدالرضا کاوند، معاون تحقیقات و کنترل گواهی نهال سازمان تحقیقات و ترویج و آموزش جهاد کشاورزی با بیان این مطلب اظهار کرد: در تهیه نهال سفارش دهندگان و خریداران نهال توجه کافی را باید داشته باشند در فضای مجازی دنبال نهالستان‌های مجوز دار بگردند، ولی برای خرید نهال حتما نهال را در نهالستان‌ها ببینند.

وی با تاکید بر اینکه نهال درختان میوه مهمترین نهاده باغبانی حساب می‌شود و تهیه نهال سالم به لحاظ جنبه‌های مختلف بسیار حائز اهمیت است بیان داشت: اصالت رقم، سلامت نهال و رعایت استانداردهای ملی سه فاکتور اساسی در هنگام تهیه نهال است که باید مورد توجه قرار گیرد. این شاخص‌ها در نهالستان‌های مجوزدار تحت نظارت ناظرین موسسه رعایت می‌شود و تولید کنندگان نهال مجاب هستند که این سه فاکتور را رعایت کنند.

معاون سازمان تحقیقات و ترویج و آموزش جهاد کشاورزی اظهار داشت: اکنون که فصل جابجایی نهال و نهال کاری است باید باغداران و نهالکاران به این نکته توجه داشته باشند که نهال از نهالستان‌های مجوز دار تهیه و به سه شاخصه ذکر شده توجه کنند.

وی بر ضرورت اجتناب از جابجایی نهال در وسایل حمل و نقل کامیون و وانت به شکل روباز تاکید و اظهار کرد: در زمان تهیه نهال بایستی به به تامین گردافشان نهال توجه شود، چرا که نهال‌های درختان میوه عموما خود ناسازگار و دگر گردافشان هستند، بنابراین باید برای هر رقم نهال دگر گرده افشان آن را نیز تهیه و سفارش دهند.

کاوند در خاتمه سخنان خود در یک برنامه رادیویی بار دیگر تاکید کرد: در زمان جابجایی نهال و نهال کاری رعایت مقررات بهداشت گیاهی در جابجایی نهال باید مورد توجه قرار گیرد.

انتهای پیام

تیم خبری اجتماعی

پژوهشگر جامعه‌شناسی با تمرکز بر تحولات جمعیتی و تأثیر آنها بر ساختار اجتماعی.