اقتصادی

رونمایی از اطلس سرمایه‌گذاری کشور برای هدایت سرمایه‌گذاران

همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی، از اطلس سرمایه‌گذاری کشور با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی رونمایی می‌شود.

به گزارش خبر فوری، «اطلس سرمایه گذاری کشور» به‌عنوان ابزاری کلیدی برای تسهیل، تشویق، هدایت و جایابی صحیح طرح‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی در کشور با ابتکار و اقدامات محتوایی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، راهبری فنی سازمان نقشه‌برداری کشور و مشارکت فعال دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی در بستر زیرساخت داده‌های مکانی کشور تهیه و تدوین شده است.

با بهره گیری از این اطلس، ضمن تهیه گزارشات علمی، فراگیر و مبتنی بر ظرفیت‌ها و محدودیت‌های هر منطقه جغرافیایی و دسترسی به داده های قابل اتکاء برای راهنمایی سرمایه‌گذاران در انجام مطالعات پیش از سرمایه‌گذاری، امکان ارائه مشاوره صحیح و منطقی به فعالان اقتصادی برای رسیدن به نقطه تصمیم مناسب برای انتخاب محل سرمایه گذاری، به نحو مطلوبی صورت خواهد پذیرفت.

هسته اصلی کارکرد اطلس سرمایه گذاری، ایجاد بانک اطلاعاتی اراضی قابل واگذاری و بلامعارض برای طرح های سرمایه گذاری برمبنای تطبیق و تحلیل اطلاعات اخذ شده از دستگاه ها و اعمال قوانین، مقررات و محدودیت‌های معتبر قانونی و ایجاد سازوکار انتخاب هوشمند زمین برمبنای تحلیل شرایط گذشته، حال و آینده اراضی و امکان تأمین نیازهای طرح از میان اراضی احصاء شده از طریق تحلیل و تطبیق این نیازها با اطلاعات مکانی مندرج در سامانه است؛ این بدین معناست که پس از این، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و همچنین کلیه مراکز خدمات سرمایه‌گذاری استان‌ها قادر خواهند بود در ارائه مشاوره‌ها و هدایت متقاضیان سرمایه‌گذاری (داخلی و خارجی) از تحلیل‌های اطلس سرمایه‌گذاری کشور در جهت تعیین مکان بهینه برای استقرار پروژه‌ها بهره‌مند شوند.

به بیان دیگر، با ارائه اطلاعات دقیق و درست به سرمایه‌گذاران و تصمیم‌گیران، موانعی که به دلیل موضوعات مرتبط با انتخاب محل پروژه نظیر رعایت حریم‌های قانونی و یا ملاحظات زیست محیطی ممکن است در مسیر اجرای پروژه‌ها قرار گیرد، از ابتدا مورد ارزیابی و اعمال اصلاحات موردنیاز قرار می‌گیرد.

انتهای پیام 

کارگروه تحریریه اقتصادی

سلام! من یک خبرنگار اقتصادی با تجربه و تحصیلات بالا هستم. به شما تحلیل‌هایی را ارائه می‌دهم که با استفاده از زبانی ساده و قابل فهم، به شما کمک کند تا اطلاعات اقتصادی را بهتر درک کنید و در تصمیمات خود بهتر عمل کنید.