اخبار جامعهکسب و کار خبر فوری

ابطال حق طلاق چگونه است؟

حق طلاق علی رغم این که در قانون به شوهر داده شده است اما از طریق اعطای وکالت بلاعزل امکان دادن حق طلاق به زن وجود دارد. بحث ابطال حق طلاق نیز در اینجا مطرح خواهد شد. شوهر که خود دارای حق طلاق است، می‌تواند به همسر خود وکالت برای طلاق بدهد که هر زمان تمایل داشت، بتواند درخواست طلاق به دادگاه داده و خود را مطلقه سازد. دادن حق طلاق از طرف شوهر به زن مانع قانونی ندارد و این موضوع بر اساس اختیار زوج انجام می‌شود. برخورداری زوجه از حق طلاق سبب می‌شود تا هر زمان که تمایل داشت، با ارائه دادخواست طلاق، از شوهر جدا شود. طلاق به واسطه وکالت در طلاق یکی از شیوه‌های رایج طلاق گرفتن زنان به شمار می‌رود که البته این موضوع منوط به این است که زوجه از همسر خود، وکالت نامه محضری داشته باشد.

دادن حق طلاق می‌تواند به عنوان شرط ضمن عقد بوده و یا به شیوه تنظیم وکالت نامه محضری باشد. اما در رویه قضایی، برای دادگاه در پرونده طلاق که خواهان مدعی داشتن حق طلاق است، ارائه وکالت نامه رسمی طلاق الزامی است. حتی اگر حق طلاق در عقدنامه به عنوان یکی از شروط ضمن عقد عنوان شده باشد، لازم است که زوجه از همسر خود وکالت نامه رسمی طلاق داشته باشد.  مشاوره رایگان دادگاه خانواده به شما کمک می‌کند تا با مسائل حاشیه‌ای در خانواده به شکل حل و فصل شده و بهینه روبرو شوید . با توجه به این که طلاق از طرف زن مستلزم شرایط خاصی است و بایستی زوجه برای طلاق، دلایل موجه داشته باشد، در غیر این صورت طلاق گرفتن زن با مشکلاتی همراه می‌شود.

با توجه به این که شوهر حق طلاق را به زوجه می‌دهد، اما گاها ممکن است که بخواهد چنین حقی را باطل کند. در حالت کلی، وکالت نامه طلاقی که شوهر به همسر خود می‌دهد، زمانی اعتبار دارد که تنظیم آن به صورت بلاعزل صورت گرفته باشد. در این صورت بحث ابطال حق طلاق مطرح می‌شود و شوهر می‌تواند تحت شرایطی برای باطل کردن حق طلاق به زن، اقدامات لازم را انجام دهد. به طور کلی ابطال حق طلاق زمانی انجام می‌شود که شوهر به عنوان موکل که به زوجه به عنوان وکیل در طلاق، وکالت ضمن عقد نکاح نداده باشد. در واقع با توجه به این که وکالت نامه در ضمن یک عقد لازم اعطا نشده است، زوج می‌تواند برای ابطال آن اقدام کند.

ابطال حق طلاق چیست؟

طلاق حقی است که قانونگذار به مرد داده است تا بتواند با استفاده از این حق، بدون آن که نیاز به راضی کردن همسر باشد و صرفا با پرداخت کردن کلیه حقوق مالی زن، طلاق بگیرد. با توجه به این که زنان حق طلاق ندارند، اما می‌توانند در شرایطی اقدام به ارائه درخواست طلاق کنند. در واقع از آن جهت که زن از حق طلاق برخوردار نیست، اما بر اساس موارد مذکور در قانون و راه‌های پیش بینی شده، می‌تواند درخواست طلاق داشته باشد. به علاوه این که ابطال حق طلاق در صورتی که تنظیم وکالت نامه طلاق به صورت بلاعزل انجام نشده باشد، برای شوهر امکان پذیر است. در ادامه به بررسی کامل این موضوع از دیدگاه می پردازیم.

اساسا می گوید که شرایط طلاق گرفتن مرد نسبت به زن به دلیل برخورداری از حق طلاق راحت تر است اما شوهر می‌تواند این حق طلاق را به زوجه بدهد. حق طلاق در واقع وکالت در طلاقی است از طرف شوهر که به زن اعطا شده و بر این اساس، زوجه می‌توان به وکالت از شوهر درخواست طلاق کند. ارائه درخواست طلاق بسته به این که وکالت طلاق به صورت مطلق یا مشروط تنظیم شده، متفاوت است. در وکالت مطلق طلاق، زوجه به راحتی و بدون آن که شرایطی وجود داشته باشد، امکان مطلقه کردن خود را دارد. اما در وکالت مشروط، یکی از شروط دوازده‌گانه عقدنامه یا هر شرط دیگری قید می‌شود و برای این که زوجه بتواند برای طلاق اقدام کند، بایستی شرط مزبور، محقق گردد.

در بسیاری از مواقع که شوهر به زن، وکالت در طلاق می‌دهد، در ازای اعطای حق طلاق از زوجه می خواهد که مهریه خود را ببخشد و یا این که کار دیگری را انجام دهد. در مواقعی نیز دادن حق طلاق در ازای این که زوجه موافقت کند که حق حضانت فرزندان به شوهر داده شود. اما علی رغم این که شوهر طبق اختیار خود به زن، حق طلاق می‌دهد اما در مواردی ممکن است این حق باطل شود. ابطال حق طلاق به دلیل نارضایتی شوهر از این که به همسر خود وکالت در طلاق داده صورت می‌گیرد. در واقع شوهر اگر به زن وکالت طلاق بدهد ولی بعد از گذشت مدت زمانی از انجام این کار، منصرف شود، در صورت وجود شرایط قانونی، امکان ابطال حق طلاق را خواهد داشت. در صورت ارائه وکالت بلاعزل طلاق، ابطال وکالت نامه با محدودیت‌هایی همراه خواهد بود و در هر صورت در بخش بعدی شرایط لازم برای ابطال حق طلاق را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

آیا می‌توان حق طلاق اعطا شده به زن را باطل کرد؟

در بسیاری از مواقع پیش آمده است که شوهر، وکالت در طلاق به همسر خود داده است اما از اقدام خود پشیمان شده و قصد دارد که وکالت نامه را باطل کند. در این صورت همواره برای او سوال پیش می‌آید که آیا می‌تواند حق طلاق اعطا شده به زن را باطل نمود یا این که دیگر امکان ابطال چنین حقی را ندارد؟ آقایانی که به هر جهت، وکالت در طلاق به همسر خود داده باشند، باید به این موضوع توجه کنند که باطل کردن چنین حقی به راحتی انجام نمی‌شود و دارای محدودیت‌های خاصی است. با توجه به این که باطل کردن حق طلاق دارای شرایط یکسان در همه حالت های وکالت در طلاق نیست و چه بسا در صورت اعطای وکالت بلاعزل طلاق به زوجه، شوهر برای باطل کردن این حق شرایط دشواری خواهد داشت. در این صورت باید گفت که قبل از اعطای حق طلاق به زن حتما تمام تمرکز خود را در این زمینه داشته و با آمادگی کامل برای دادن وکالت نامه طلاق اقدام کند.

در این صورت شوهر که به زن، حق طلاق داده است و بعد از ارائه وکالت نامه تمایل به گرفتن وکالت طلاق از همسر خود را داشته باشد، این سوال برای او مطرح می‌شود که آیا امکان ابطال حق طلاق وجود دارد یا خیر؟ پاسخ به این سوال بستگی به نوع وکالت نامه تنظیم شده دارد. در واقع می‌توان گفت که در مواردی، شوهر می‌تواند حق طلاق اعطا شده به زوجه را باطل نماید و در شرایط دیگر امکان باطل کردن وکالت در طلاق اعطایی به زوجه را ندارد. نظام حقوقی ایران در بحث طلاق تا حد زیادی از حقوق آقایان طرفداری کرده است و شرایطی را برای شوهر در نظر گرفته که با پرداخت حقوق همسر می‌تواند از او طلاق بگیرد. حال همین موضوع سبب شده تا بین حقوق زن و مرد در بحث اختلاف به وجود آید. شوهر می‌تواند تحت شرایطی زوجه را برای داشتن حق طلاق عزل نماید ولی این عمل به سادگی انجام نشده و مشروط به شرایط گوناگون است.

همچنین دلیل دیگری که برای ابطال حق طلاق وجود دارد، آن است که وکالت در طلاق به صورت غیر مشروط یعنی مطلق تنظیم شده و شوهر بدون این که شرطی در وکالت نامه قید کند، حق طلاق را به زن داده و در این صورت ممکن است که در طول دوران زندگی با مشکل مواجه شود. در این صورت اگر وکالت در طلاق به صورت مشروط باشد، در کمتر حالتی شاهد آن هستیم که زوج اقدام به ابطال حق طلاق کند اما در هر صورت چه وکالت طلاق مشروط و چه وکالت طلاق مطلق، امکان باطل کردن آن بر اساس شرایط ذکر شده در قانون وجود دارد. البته شوهر برای ابطال وکالت در صورتی می‌تواند اقدام به عزل وکیل یعنی همان زوجه کند که وکالت نامه به صورت بلاعزل تنظیم نشده است. در این صورت برای ابطال حق طلاق، باید روش‌های دیگری مانند استعفای وکیل (زوجه) وجود داشته باشند.

در این صورت شوهر برای آن که بتواند حق طلاق اعطا شده به زوجه را باطل کند، باید وکالت بلاعزل به زوجه ندهد یا این که زوجه، شخصا از این که حق طلاق به او داده شده، استعفا دهد. از آنجا که برای وکالت در طلاق، سند رسمی تنظیم می گردد، شرط سوم از ابطال حق طلاق، آن است که موکل(شوهر) با حضور در دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند وکالت طلاق، ضمن اعلام قصد خود برای ابطال حق طلاق، سند وکالت داده را نیز باطل نماید. است، جز مدارک مهم و اساسی در ابطال حق طلاق به شمار می‌رود. در همین راستا در خصوص ابطال حق طلاق اگر به مشاوره حقوقی نیاز دارید، توصیه می‌شود که استفاده از خدمات سامانه بنیاد وکلا را در اولویت قرار دهید. از طریق مشاوره با و یا حضوری سامانه می‌توانید اطلاعات بیشتری را در خصوص نحوه باطل نمودن وکالت در طلاق، کسب کنید. مشاوره طلاق در بنیاد وکلا از طریق برقراری ارتباط برخط و آغاز گفتگو با نیز میسر می باشد.