اخبار عمومی

با سلامت در انتخابات برنده باشید آقای علی‌نژاد!

ساعاتی پیش ، معاون مسابقات قهرمانی و ورزشهای حرفه ای وزارت ورزش و جوانان در ستاد تاج سخنرانی زیبایی درباره ورزش انجام داد ؛ “برای المپیک ، باید به آینده نگاه کنیم تا تعجب نکنیم.” آره! گفتید آقای علی نژاد. اما چگونه باید این آینده نگری در بدنه ورزش گنجانده شود؟ آیا تأخیر 13 ماهه در انتخابات فدراسیون پزشکی ورزشی نیز بخشی از برنامه آینده شما است؟!

9 نوامبر 1998 غلامرضا نوروزی ریاست فدراسیون پزشکی ورزشی به پایان رسید و امروز 8 ژانویه 1999 است. فدراسیونی با اهمیت فدراسیون پزشکی ورزشی در یک کشور ، به ویژه در سال های المپیک ، 415 روز است که رئیس جمهور ندیده است!
من داشتم تقویم را مرور می کردم که دیدم 10 ماه و 10 روز از انتصاب معاون مسابقات و توسعه ورزش حرفه ای رئیس جمهور می گذرد. در واقع ، روزی که معاون وزیر ورزش را به عهده گرفتید ، هیچ بیماری همه گیری در دنیا نبود و بازی های المپیک به تأخیر نیفتاد. اما با پیش بینی و آینده نگری عجیب و غریب ، به نظر می رسد شما هر دو را با هم اعلام کرده اید ، در غیر این صورت دلیل دیگری برای افت 300 روزه انتخابات فدراسیون پزشکی ورزشی توجیه نخواهد کرد.

البته به نظر نمی رسد که شما بیش از حد به سرنوشت فدراسیون پزشکی ورزشی اهمیت دهید. ما چند روز پیش شنیدیم که شما یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری را برای شرکت در آن دعوت کرده اید. از قضا گفته می شود که یکی از رای دهندگان در مجمع آن روز دعوت شده است! فقط میزها و صندلی های اتاق شما می توانند آنچه را که شاهد گفته و شنیده است ، ارائه دهند ، اما شک نداریم که توصیه شما به هر دو طرف تلاش برای دستیابی به انتخابات سالم بود! مطمئناً گفته اید که این بار نیز این موضوع توسط وزارت ورزش در مجمع انتخابات فدراسیون مانع نخواهد شد!

هفته آینده ، در همان زمان (دوشنبه ، 6 ژانویه) ، فدراسیون پزشکی ورزشی رئیس خود را تشخیص می دهد. طبیعتاً برای کسانی که 415 روز تأخیر از وزارت ورزش برای برگزاری جلسه انتخابات این فدراسیون متحمل شده اند ، این 7 روز در ثانیه ثانیه می گذرد. نتیجه چه خوب و چه بد ، توسط جامعه ورزش پشتیبانی می شود ، اما مطمئناً مهمتر از نتیجه تعداد آرا خواهد بود. وزارت ورزش در این آزمون انتخابی برنده شده است. برنده شدن به معنای رای دادن نامزد پذیرفته شده نیست. پیروزی در اینجا به معنای اشاعه روحیه مجلس و سلامتی در انتخابات است.

251 251