اقتصادی

برگزاری آزمون استخدامی صنایع شیر ایران/ رقابت ۲۲۱ نفر در استان گلستان

خبر فوری/ گلستان معاون آموزشی و کارآفرینی جهاددانشگاهی گلستان با بیان اینکه این سازمان در زمینه تامین نیروی کار در صنایع لبنی ایران تحقیق کرده است، گفت: 221 مرد و زن گلستانی در این پژوهش شرکت کردند.

امیرحسین تناور در گفت وگو با خبر فوری، با بیان اینکه مجری اکثر مطالعات جذب نیرو برای دستگاه های دولتی و بخش خصوصی در جهاد دانشگاهی است، اظهار کرد: تلاش ما در استان گلستان بر این بوده که بهترین این مطالعات را ارائه دهیم. به لطف خدا تا به امروز در این زمینه و سایر زمینه ها سربلند بوده ایم.

آزمون استخدامی صنایع لبنی ایران / مسابقه 221 نفری در استان گلستان

آزمون استخدامی صنایع لبنی ایران / مسابقه 221 نفری در استان گلستان

وی امروز با بیان اینکه جهاد دانشگاهی گلستان برای شرکت لبنیات ایران در گرگان آزمون تامین غذا انجام داده است، افزود: در این آزمون 221 زن و مرد با یکدیگر به رقابت پرداختند.

آزمون استخدامی صنایع لبنی ایران / مسابقه 221 نفری در استان گلستان

آزمون استخدامی صنایع لبنی ایران / مسابقه 221 نفری در استان گلستان

معاون پرورشی و کارآفرینی وزیر جهاد دانشگاهی گلستان با تاکید بر اینکه در اجرای این آزمون تمامی پروتکل های بهداشتی رعایت شده است، اظهار داشت: ارگان های بهداشتی و فردی تا حد زیادی زیر نظر دستگاه های بهداشت محیط رعایت می شوند. .مناسب در نظر گرفته شد.

انتهای پیام/