اخبار سلامت

تماشای مداوم تلویزیون خطر لختگی خون را افزایش می دهد

بر اساس گزارش ها شفاف دکتر استور کانورسور، استاد ارشد دانشکده پزشکی دانشگاه بریستول در بریتانیا، گفت: «دکتر استور کانرسور، استاد ارشد دانشکده پزشکی دانشگاه بریستول در بریتانیا، می‌گوید: تماشای طولانی مدت تلویزیون، که با عدم تحرک همراه است، ممکن است خطر ترومبوآمبولی وریدی را افزایش دهد.

وی افزود: فعالیت بدنی خطر افزایش لخته شدن خون با تماشای طولانی مدت تلویزیون را از بین نمی برد، بنابراین افراد باید با تماشای طولانی مدت تلویزیون بلند شوند و حرکت کنند.

برای این مطالعه، تیم تحقیقاتی داده‌های سه مطالعه منتشر شده قبلی را جمع‌آوری کرد که بیش از 130000 شرکت‌کننده را جمع‌آوری کرد. در این مطالعه، محققان به ارتباط بین تماشای تلویزیون و ترومبوآمبولی وریدی پرداختند. ترومبوآمبولی واقعی شامل آمبولی ریوی (لخته شدن خون ریوی) و ترومبوز ورید عمقی (لخته شدن خون در ورید عمقی، معمولاً در پاها، می‌تواند به ریه‌ها رفته و باعث آمبولی ریه شود).

در 5 تا 20 سال پیگیری، بیش از 900 شرکت کننده دچار ترومبوآمبولی وریدی شدند. افرادی که بیشترین زمان تماشای تلویزیون (چهار ساعت یا بیشتر در روز) را داشتند بیشتر از افرادی که کمترین زمان تماشای تلویزیون را تماشا کردند یا هرگز تلویزیون تماشا نکردند در معرض لخته شدن خون بودند.

کانرسر گفت: «ما باید زمانی را که جلوی تلویزیون می گذرانیم محدود کنیم. حتی اگر می خواهید تلویزیون تماشا کنید، باید بین آنها حرکت کنید تا خون جریان داشته باشد.

این ارتباط احتمالاً برای هر نوع نشستن طولانی مدت طولانی است. او توصیه می‌کند: «به عنوان مثال، اگر کار شما ساعت‌های طولانی جلوی کامپیوتر طول می‌کشد، مطمئن شوید که هر از گاهی از جای خود بلند شده و حرکت می‌کنید.

همچنین، سطح فعالیت بدنی خود را هنگام تماشای تلویزیون افزایش دهید، زیرا فعالیت بدنی بالا می تواند خطر ابتلا به بیماری هایی مانند ترومبوآمبولی وریدی مرتبط با رفتارهای کم تحرک را کاهش یا از بین ببرد.