اقتصادی

یک راهکار برای کاهش حجم نقدینگی

یکی از اعضای اتاق بازرگانی تهران گفت: با اجرای طرح تامین مالی زنجیره ای، شاید با یک سوم نقدینگی مورد نیاز، زنجیره به طور کامل چرخیده و از حجم کلی آن کاسته شود.

محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیته بهبود محیط کسب و کار و موانع تولید اتاق بازرگانی تهران در گفت وگو با خبر فوری، درباره مزایای طرح تامین مالی این زنجیره گفت: اتاق بازرگانی طرح تامین مالی این زنجیره را ارائه کرد. 7 یا 8 سال پیش با بانک و وزارتخانه هم صحبت کرد اما در آن زمان با استقبال خوبی مواجه نشد.

وی گفت: طرح تامین مالی خودرو شامل زنجیره ای از خودرو تا مشتری است. زمانی که خودروساز اقدام به خرید مواد اولیه می کند، از بانک پول دریافت می کند و پول صرف این موضوع می شود و زمانی که قطعه به سازنده تحویل می شود، مبلغ وام سازنده به صورت الکترونیکی به سازنده واریز می شود. سیستم بانکی قرارداد منعقد شده و قطعه ساز می تواند دوباره مواد اولیه را خریداری کند و این روند تا رسیدن خودرو به دست مشتری ادامه دارد.

رئیس کمیته بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه با این روش شاید با یک سوم نقدینگی مورد نیاز، زنجیره به طور کامل چرخیده و از حجم آن کاسته شود، اظهار داشت: با توجه به شرایط موجود، این زنجیره به طور کامل چرخش می یابد. بطور کلی. یعنی وقتی قطعه ساز تولید را انجام می دهد و به کلکتور تحویل می دهد، همین مسیر را طی می کند و یکی از مزایای آن تاثیر آن در سرعت تولید است که باید در نظر گرفته شود.

وی افزود: بیشترین تاثیر این کار بر جریان تولید است و تولید به شکل واقعی خود انجام خواهد شد. یعنی وقتی پول گرفته می شود و برای فروش گذاشته می شود، راه اندازی می شود و اگر گرفته نشود و برای فروش گذاشته نشود، نمی توان دو بار از بانک برگرداند. در واقع ریال برنامه ریزی شده مستقیماً بدون هیچ حادثه ای وارد تولید می شود. این امر شفافیت در تامین امکانات و دسترسی به منابع را تضمین می کند.

نجفی منش افزود: اگر چنین سازوکاری در دو وزارتخانه ایجاد شود تا زنجیره ها را به هم پیوند دهند، نتایج خوبی برای تولید و صنعت به همراه خواهد داشت. علاوه بر این، دسترسی شرکت‌های اقتصادی به منابع بانکی را آسان‌تر می‌کند، زیرا این کار به صورت زنجیره‌ای انجام می‌شود.

انتهای پیام/