اقتصادی

بررسی تاثیر به ثمر رسیدن مذاکرات بر بازار سرمایه

یک تحلیلگر بازار سرمایه می گوید: «اگرچه بازار سرمایه از کاهش نرخ ارز پس از معامله بیم دارد، اما به نظر من شرکت ها زمانی که بتوانند نرخ را پایین بیاورند، به ابزارهایی نیاز دارند که دستگاه های خود را ارتقا دهند.» کیفیت و کمیت کالاها. و در نتیجه سودآوری آنها افزایش می یابد.

رضا صفی خانی در گفت وگو با خبر فوری، درباره وضعیت اقتصادی ایران پس از خروج آمریکا از برجام، اظهار کرد: بر اساس آمار و اسناد موجود، وضعیت اقتصادی ایران در سال 2018 در نتیجه خروج آمریکا از برجام و تحمیل از اقدامات جدی تحریم ها به ویژه در بخش نفت سودمند نبوده است، زیرا صادرات نفت از 2.5 میلیون بشکه در روز به 200000 بشکه در روز رسیده است.

وی ادامه داد: رالی همچنین بیش از 85 درصد از ارزش خود را از دست داد و رشد اقتصادی منفی طی سال های تحریم، افزایش سطح عمومی قیمت ها، افزایش کسری بودجه دولت و در نتیجه افزایش بدهی دولت و موارد دیگر.» بعد.

نرخ گرافیکی رشد اقتصادی کشور در سال های اخیر

بررسی تاثیر معاملات بر بازار سرمایه

کارشناسان بازار سرمایه با اشاره به اینکه بازار سرمایه و فعالیت تولیدی کشور از این معامله بالقوه منتفع می شود، خاطرنشان می کند: همانطور که در نمودار فوق مشاهده می شود، رشد اقتصادی کشور در سال 1395 پس از برجام به 14 درصد رسید. رشد شاخص بورس اوراق بهادار تهران در سال های اخیر در نتیجه کاهش ارزش. همچنین طبق آمار منتشر شده رشد اقتصادی کشور منفی بوده است.

صفی خانی افزود: برای اولین بار در دو سال گذشته نرخ رشد خالص سرمایه گذاری ثابت در اقتصاد ایران برای اولین بار منفی بوده است.

بررسی تاثیر معاملات بر بازار سرمایه

وی افزود: همانطور که جدول نشان می دهد روند تشکیل خالص سرمایه ثابت منفی شده است. ادامه این روند می تواند کشور را با مشکلات جدی مواجه کند، اما افزایش توافقات و منابع مالی می تواند سرمایه گذاری دولت در صنایعی مانند برق و گاز را افزایش دهد. در صورت عدم توافق بر سر قرارداد برجام، دولت برای تامین مالی این صنایع با مشکلات جدی تری مواجه خواهد شد. برای افزایش سرمایه ناگزیر از سود شرکت های بزرگ بورسی حاصل می شود که به نفع بورس نیست.

کارشناس بازار سرمایه برجام همچنین درباره تاثیر پذیرفتن قرارداد بر بازار سرمایه توضیح داد: موضوع اصلی که پس از توافق باید مورد توجه فعالان اقتصادی قرار گیرد، نرخ ارز است. از آنجایی که بازار سرمایه از کاهش نرخ ارز پس از معامله هراس دارد، برخی معتقدند که این امر بر سودآوری شرکت ها بر اساس انحرافات تاثیر می گذارد.

صفی خانی ادامه داد: اما معتقدم زمانی که شرکت ها بتوانند ابزارهای مورد نیاز خود را برای ارتقای تجهیزات تولیدی خود به سطح پایین تری ارائه دهند، کیفیت و کمیت کالا افزایش می یابد که این امر سودآوری را افزایش می دهد.

میلیاردها دلار در نمودار نقدینگی کشور

بررسی تاثیر معاملات بر بازار سرمایه

وی در پایان به حجم نقدینگی کشور اشاره کرد و گفت: حجم نقدینگی کشور تا پایان سال 1400 به 4800 میلیارد تومان می رسد، پیش بینی می شود تا پایان سال 1401 در صورت جاری بودن به 6500 برسد. اگر دولت بخواهد نسبت های سال 95 و 96 شروع به سمپاشی ارز کند، منجر به کاهش تولید و تولید سرمایه کشور خواهیم شد.

انتهای پیام/