اخبار جامعه

تعیین‌تکلیف پروژه‌های مشارکت و سرمایه‌گذاری شهرداری تهران در بوجه ۱۴۰۱

اعضای شورای اسلامی شهر تهران با 20 رای موافق طرح های مشارکت و سرمایه گذاری شورای شهر تهران را در بودجه سال آینده تصویب کردند.

به گزارش خبر فوری، اعضای شورای اسلامی شهر تهران در پی بازنگری در تبصره‌های بودجه سال آینده، بازنگری در تبصره‌های نوزدهم این بودجه را در دستور کار خود داشتند. امانی در این خصوص توضیح داد: «بند هفتم» با عنوان «شورای اسلامی شهر تهران در 26 آبان ماه سال جاری، سند سیاست تنظیم تدوین برنامه و بودجه 1401 شورای شهر تهران و جلب مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی است. “اجازه رعایت مقررات وجود دارد. در زمان اعلام بودجه 10 درصد از کل اعتبارات ردیف های اعتباری تملک دارایی های سرمایه ای و ردیف متمرکز سرفصل های اعتبارات متمرکز برای اجرای طرح های تعاونی و سرمایه گذاری. طرح های غیرخوداشتغالی مشمول اعتبارات شورای شهر تهران به عنوان مشارکت شهرداری تلقی می شود.

وی افزود: برای این منظور معاونت شهرسازی تهران برای طرح‌های طرح‌های مشارکتی و الگوی غیرمستقیم اقتصادی مصوب سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی، مبلغ قرارداد مصوب شده است.

وی افزود: منابع حاصل از واگذاری مشارکت شورای شهر تهران در پروژه های مشترک صرفاً پس از اجرا یا واریز به خزانه بر اساس آیین نامه ها و آیین نامه های مالی و معاملاتی شهر تهران به عنوان اعتبار برای پروژه های سرمایه ای قابل تخصیص است. و در گزارش کسر بودجه شهرداری تهران منعکس شده است.

وی ادامه داد: شورای شهر تهران موظف است تا پایان شهریور ماه سال آینده ظرفیت های اقتصادی شهر تهران را در تمامی حوزه ها به ویژه مالکیت و زمین شهرداری تهران شناسایی و مطابق با طرح های همکاری عمرانی، دولتی و خصوصی به شورای اسلامی شهر ارائه کند. تهران.

وی تاکید کرد: تمامی واحدهای اجرایی موظف به ارائه کلیه اسناد، مطالعات و مجوزهای مورد نیاز پروژه ها از قبیل مطالعات فنی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، زیست محیطی و پدافند غیرعامل، هرگونه قرارداد مشارکت، تهیه و تصویب سرمایه گذاری عمومی هستند. و سازمان مشارکت. و سایر مراجع درخواستی را دریافت کنید.

امانی ادامه داد: شورای شهر تهران با در نظر گرفتن تحلیل اقتصادی مدل اقتصادی پروژه و تصویب محاسبات و اجرایی، مجاز است علاوه بر پروژه های مندرج در جدول بند هشت، پروژه های جدید نیمه تمام یا مشترک را نیز انجام دهد. سرمایه گذاری. سازمان. همچنین شورای شهر تهران موظف است مطالعات لازم را برای تعیین کمیت عناصر و داده‌های دارایی‌ها و منابع نامشهود شهر و انتشار و به اشتراک گذاشتن آنها با تمامی فعالان اقتصادی و اجتماعی به منظور تشکیل بستر شهرسازی انجام دهد. اقتصاد دیجیتال و دستیابی به درآمد پایه خدمات جدید تا پایان شهریور ماه سال آینده تهیه و به شورای شهر تهران ارائه می شود.

تاکید می‌کند علاوه بر پروژه‌های مندرج در این تبصره، شورای شهر تهران مجاز است پروژه‌های موضوع این تبصره را با تامین منابع مالی، مشارکت بخش خصوصی یا سایر روش‌های تامین مالی انجام دهد.

قائمی در بررسی این تبصره گفت: این تبصره پیشنهاد می‌کند اجرای پروژه‌ها پس از تصویب طرح جامع راه‌آهن و مراحل قانونی آن و تجمیع چند پروژه برای این فهرست انجام شود. پارکینگ های عمرانی و طبقاتی هاشمی، منطقه 18، وحدت، فردوس، توحید، ماهان، نیایش و پارکینگ مکانیزه جانبازان اضافه شود.

چمران پس از ارائه پیشنهاد قائمی گفت: با توجه به اینکه پیشنهاد افزایش اجرای پروژه ها پس از تصویب طرح جامع راه آهن مشکلاتی را ایجاد می کند، بهتر است پس از تصویب طرح جامع راه آهن آن را بنویسیم چرا که این طرح خواهد بود. بررسی شده. پس از تایید قابل اجرا است.

به گزارش خبر فوری، اعضای شورای اسلامی شهر تهران پس از بحث و بررسی در نهایت لایحه بودجه سال آینده شورای شهر تهران را با 20 رای موافق تبصره 19 تصویب کردند.

انتهای پیام/