اقتصادی

سرمایه‌گذاری در بنادر به ۲۴۰۰ میلیارد تومان رسید

به گفته مسئولان سازمان بنادر و دریانوردی، در سال جاری بیش از 2400 میلیارد تومان در بنادر و بنادر سرمایه گذاری شده است که دور از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود است.

به گزارش خبر فوری، جلیل اسلامی – رئیس امور بنادر و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی – درباره آخرین وضعیت سرمایه گذاری در بنادر و بنادر در سال جاری گفت: و از نظر عددی از اهداف برنامه ریزی شده برای جذب سرمایه جلوتر هستیم اما سطح انتظار و رضایت در کشور و در پست بندری و لجستیکی به مراتب بیشتر از این اهداف بوده است.

وی افزود: پس از بن بست توسعه بندر، به دلیل تحریم های ظالمانه و شرایط جدید اقتصادی در کشور، باید بتوانیم فرآیندهای سرمایه گذاری را بازطراحی کنیم و شرایط مناسب را ایجاد کنیم، حضور سرمایه گذاران در حمل و نقل را افزایش دهیم و تجارت را افزایش دهیم. بدون کوچکترین چالشی «تامین مالی و بانکی.

اسلامی ادامه داد: در حوزه نظارت بر قراردادها نیز ضعف هایی داریم که عمدتاً به دلیل عدم تعریف روشن و شفاف از حوزه نظارت بر قراردادها است. البته، علاوه بر بازنگری کامل فرآیندهای سرمایه گذاری بندر، ما همچنین باید شکاف های نظارتی را پر کنیم و مسئولیت ها را تحت نظارت دقیق تر انجام دهیم.

پیش از این علی اکبر صفایی، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در پاسخ به سوال خبرنگار خبر فوری درباره احتمال افزایش سرمایه در بنادر کشور برای احیای تحریم ها و سرکوب تحریم های ظالمانه، گفت: بخش خصوصی هم شرکای خارجی داشت. تاکنون حدود 20000000 میلیون تومان در حوزه بندری پایتخت جذب کرده است.

وی افزود: قطعاً در تجارت دریایی از نظر صادرات، واردات، کالا و حمل و نقل رشد چشمگیری خواهد داشت و اگر مجازات های ظالمانه را برداریم، شاهد این تغییرات هستیم، اما اکنون 12 درصد در گمرک و همه. عرضه کالاهای اساسی بندری نسبت به سال گذشته 30 درصد افزایش یافته است.

این نشان می دهد که سرمایه گذاری در بنادر و پیامدهای آن در سال جاری زودتر از حد انتظار رشد کرده است، اما با پتانسیل و پتانسیل این حوزه که سرمایه گذاری خارجی را جذب می کند، فاصله زیادی دارد. پس از آن. خیلی دور از رسیدن نیست.

انتهای پیام/