دولت برای حل مشکلات زیرساختی مرزهای خوزستان برنامه‌ریزی کند

خبر فوری/خوزستان رئیس اتاق بازرگانی اهواز با بیان اینکه زیرساخت های مرزهای خوزستان در 15 سال گذشته توسعه و بهسازی نشده است، گفت: دولت باید برای رفع مشکلات زیرساختی موجود در مرزهای خوزستان برنامه ریزی و اقدامات جدی انجام دهد. ”

شهلا عموری در گفت وگو با خبر فوری، با اشاره به مشکلات موجود در مرزهای تجاری خوزستان، اظهار کرد: وضعیت زیرساختی در مرزهای تجاری خوزستان باید هرچه سریعتر برطرف شود تا شاهد بهبود وضعیت صادرات و تجارت در مرزها باشیم. استان.

وی افزود: برای توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه باید زیرساخت های مورد نیاز در مرزها از جمله مرزهای استان خوزستان به طور جدی رسیدگی و ساماندهی شود و به این موضوع رسیدگی شود.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز با بیان اینکه زیرساخت های مرزهای خوزستان در 15 سال گذشته توسعه و بهسازی نشده است، گفت: دولت باید برای رفع مشکلات زیرساختی موجود در مرزهای خوزستان برنامه ریزی و اقدامات جدی انجام دهد. “

عموری تصریح کرد: مدیریت واحد در مرزهای خوزستان در سال های اخیر به عنوان یکی از مطالبات مبرم فعالان اقتصادی استان تاکنون به طور کامل اجرایی نشده است و این موضوع مانعی بر سر راه توسعه تجارت است. روابط ایران و عراق.

وی با تاکید بر بهبود وضعیت زیرساخت ها در مرزهای خوزستان، ادامه داد: علاوه بر اتاق اهواز، اتاق های آبادان و خرمشهر نیز در استان فعال هستند که ظرفیت مناسبی برای توسعه روابط تجاری با کشورهای این استان دارند. منطقه. ، و باید از این توانایی ها به بهترین نحو استفاده کرد.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز گفت: کاهش مشکلات در مرزهای استان قطعا می تواند به توسعه تجارت و همچنین رشد صادرات از این مرزها کمک کند. این موضوع با همکاری دولت و بخش خصوصی اجرایی خواهد شد زیرا بخش خصوصی برای حل این مشکلات راه حل هایی دارد که با توان دولت قابل اجراست.

انتهای پیام