اخبار عمومی

آقای رئیس جمهور! زمان انتخابات هم با مساله حجاب مثل امروز برخورد می‌کنید؟

آقای رئیسی تنها چهره اصولگرا نیست که در مقابل اعتراضات به فشارها و برخوردهای ناخوشایند با زنان حجاب سکوت کرده است. چرا این رفتارهای ناگوار در ایران و سایر کشورهایی که با زنان این گونه برخورد می شد وجود نداشت. آنها حتی تلویحا از «کارکنان عمرو باماروف» می خواهند که بدون توجه به شایعات، قانون را به شدت اعمال کنند.

گمان نمی رود معنای سخنان و موضعشان در مورد تحمیل «حجاب اجباری» جای تردید زیادی داشته باشد. موضوع چیز دیگری است. موضوع نگاه دوگانه به بحث حجاب، قبل و بعد از انتخابات است.

می‌توانیم چشم‌هایمان را ببندیم و تصور کنیم دو سه سال دیگر آقای رئیسی با دیگر چهره‌های اصولگرا مناظره انتخاباتی برگزار می‌کند و آقای حیدری، مصاحبه‌گر برجسته صداوسیما، از نامزدها درباره حجاب سوال کرده است.

آیا آقای رئیسی همچنان به موقع به ستاد «عمر بامروف» و سایر دستگاه های اجرایی می رود و به آنها یادآوری می کند که از ارواح نترسند و قانون حجاب را به شدت رعایت کنند؟ یا برعکس خواهند گفت: حجاب مقوله ای فرهنگی است و راه حل آن زور و خشونت نیست. بسیاری از برادران به این نکته توجه نمی کنند که حجاب باید رعایت شود. آموزش در مدارس، شورای عالی انقلاب فرهنگی در سطح جامعه، دانشگاه ها، حوزه های علمیه، صدا و سیما، وزارت ارشاد، سینما و بالاتر از همه سازمان خانواده باید فرهنگ حجاب را پرورش دهند.

متأسفانه در این 45 سال کار فرهنگی اساسی پیرامون حجاب را رها کرده ایم و با برخوردهای مردمی، جهت گیری و خشونت آمیز به دنبال تحمیل حجاب هستیم. معلوم است که موفق نشده ایم و نخواهیم شد.

سایر کاندیداها در مورد ضرورت فرهنگ، لطافت گل و گیاه، زیبایی ماه و نور شب، زنبق و سنبل و عطر گل یاس، حجاب و عفاف و ملکوتی و ملکوتی سخنان مشابهی دارند. موقعیت زنان در اسلام بر خلاف غرب فاسد و منحط و غیره. در مورد گشت توجیهی و… چیزی گفته نمی شود و چیزی گفته نمی شود تا با موفقیت از روند انتخابات عبور کنیم.

* ارسال شده در کانال شخصی نویسنده/ دوشنبه 19 مرداد 1401