اقتصادی

تصمیمی برای افزایش قیمت بلیت هواپیما نگرفتیم

سازمان هواپیمایی کشوری بر لزوم رعایت مقررات آژانس ملی مبارزه با فساد علیه تاج ، شامل 60 درصد ظرفیت هواپیما تأکید کرد و اعلام کرد که هیچ تصمیمی در دستور کار خود برای افزایش قیمت هواپیما نداریم.

به گزارش خبر فوری ، روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد که در این زمینه نقض همولوگ ، اعلان ها و دستورالعمل ها و اعمال سهل انگاری جرم تلقی می شود و شرکت هایی که از اجرای این مقررات خودداری می کنند ، برای مجوز پرواز درخواست خواهند کرد. از این شرکتها

به طور مشابه ، سازمان هواپیمایی کشوری تصمیمی برای افزایش قیمت بلیط هواپیما در دستور کار خود نگرفته است و خطوط هوایی مجبور می شوند بر اساس تصمیماتی که در آخرین جلسه شورای عالی هوانوردی اتخاذ شده ، بر اساس قیمت بلیط هواپیما عمل کرده و آن را بفروشند. بالا. سقف تعیین شده در آن جلسه تخلف محسوب می شود.

تخلفات احتمالی را می توان از طریق وب سایت سازمان هواپیمایی کشوری www.cao.ir دریافت کرد و در صورت تخلف ، این سازمان مطمئناً از مکانیزم های قانونی خود استفاده خواهد کرد.

انتهای پیام