اخبار جامعه

میانگین حضور روزانه ۵۷ دقیقه ای دانش آموزان در «شاد» طی دوران کرونا

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به وجود 24 هزار کلاس درس در مدرسه سیمای ایران از ایجاد اقامتگاهی برای اداره آموزش و پرورش در فضای مجازی برای ارتقای آموزش در دوران بعد از تاج و تخت خبر داد.

به گزارش خبر فوری، یوسف نوری در واقع برنامه «مدرسه تلویزیون» به مناسبت هفته معلم از شبکه آموزش سیما پخش شد که در 10 اسفند 1396 با ظاهر تاج آغاز شد و بی سابقه بود. در آن زمان 24000 کلاس در یک مدرسه تلویزیونی برگزار کرد.

وی افزود: باید در حین تاجگذاری و یا بعد از آن، آموزش مجدد آینده را داشته باشیم. به همین منظور شالوده یادگیری فضای مجازی ایجاد شده است و البته آموزش ما باید آموزش ترکیبی باشد.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه شبکه شاد به طور متوسط ​​11 میلیون دانش آموز را به میزان 57 دقیقه در روز تحت پوشش قرار داده است گفت: در این اردو برنامه ریزی می شود و نقش هر یک از عوامل کمک کننده و تعیین کننده است.

نوری ادامه داد: چهار رکن آموزشی داریم که از جمله آنها می توان به رسانه اشاره کرد. خیرین یکی دیگر از ارکانی هستند که از مهارت های آنها در ساخت مدارس و همچنین رسانه ها به خوبی استفاده شده است. باید شبکه آموزش سیما را به سمت رویکرد تعاملی سوق دهیم.

وی با قدردانی از معلمان شهرمان که در دو سال گذشته برای ادامه تحصیل تلاش زیادی کرده اند، بیان کرد: منعکس کننده احساسات سرکوب شده دهه چهل بود و معلمان ما برای مقابله با آنها تلاش زیادی کردند. -آموزش، باید در نظر گرفته شود.

ادامه می دهد