اخبار عمومی

«زمان» غذاخوردن چقدر مهم است؟

یک مطالعه جدید نشان داده است که چه زمانی از روز غذا می خوریم تأثیر قطعی بر خلق و خو و سلامت روان ما دارد.

به گزارش خبر فوری، فاراد او نوشت: “مبارزه با افسردگی با غذا؟ یک مطالعه جدید شواهد بیشتری از اثرات غذا خوردن در طول زمان بر سلامت روان، از جمله سطوح افسردگی و نوسانات خلقی مرتبط با اضطراب ارائه کرده است. محققان مطالعه ای را طراحی کردند که کار شیفت شب و سپس روز و روز را شبیه سازی کرد. شیفت های شب اثرات غذا خوردن را با خوردن فقط در شیفت روز مقایسه کردند.این تیم دریافت که در بین افرادی که هم در شب و هم در روز غذا می خورند، 26 درصد افزایش در سطح خلق و خوی افسرده و 16 درصد افزایش در سطح خلق و خوی مضطرب وجود دارد. شرکت‌کنندگانی که فقط در طول روز غذا می‌خوردند، موارد افسردگی و اضطراب هیچ‌کدام افزایش پیدا نکرد، که به وضوح نشان می‌دهد که زمان غذا خوردن بر نوسانات خلقی تأثیر می‌گذارد.

شِر، یکی از پژوهشگران این مطالعه، گفت: «یافته‌های ما شواهد بیشتری ارائه می‌کند که نشان می‌دهد می‌توانیم از زمان‌بندی وعده‌های غذایی به‌عنوان یک استراتژی برای بهبود رفاه مردم استفاده کنیم و به‌ویژه نشان دهیم که می‌توانیم آسیب‌پذیری خلق و خوی افراد با ریتم شبانه‌روزی را بهبود بخشیم». نویسندگان آنها به دلیل شیفت شب، پرواز یا دلایلی که از اختلالات ریتم شبانه روزی رنج می برند، دچار اختلال می شوند.

وی ادامه می دهد: مطالعات آینده باید بر روی کارگران شیفت شب و کادر پزشکی انجام شود تا با اطمینان مشخص شود که زمان صرف غذا می تواند آسیب پذیری خلق و خو را افزایش دهد.

کارگران شیفت شب 20 درصد از نیروی کار در جوامع صنعتی را تشکیل می دهند و مسئولیت مستقیمی در خدمات بیمارستانی، کارخانه ها و سایر خدمات ضروری دارند. کارگران شیفت شب اغلب ناهماهنگی بین ساعت بیولوژیکی خود و رفتارهای روزانه مانند چرخه خواب/بیداری و روزه/تغذیه را تجربه می کنند. مهمتر از آن، خطر ابتلا به افسردگی و اضطراب در این جمعیت 25 تا 40 درصد بیشتر است.

سارا چلاپا، یکی از نویسندگان این مطالعه، می‌گوید: «کارگران شیفت شب و همچنین آن‌هایی که ریتم شبانه‌روزی آن‌ها به دلیل جت لگ مختل می‌شود، ممکن است بتوانند خلق و خوی خود را با مداخلات زمانی که غذا می‌خورند بهبود بخشند.»

او توضیح می‌دهد: «یافته‌های ما نشان می‌دهد که افراد مبتلا به اختلالات روانی ممکن است از یک استراتژی جدید خواب/بیداری نیز استفاده کنند. “مطالعه ما به شواهد فزاینده ای اضافه می کند که استراتژی هایی که خواب و چرخه های شبانه روزی را بهینه می کنند می توانند سلامت روانی و روانی ما را بهبود بخشند.”

برای انجام این مطالعه، شیر و چلاپا و همکاران 19 شرکت کننده (12 مرد و هفت زن) را در یک کارآزمایی تصادفی کنترل شده ثبت نام کردند. شرکت کنندگان به مدت چهار روز 28 ساعته در معرض نور تاریک قرار گرفتند، بنابراین در روز چهارم، چرخه های رفتاری آنها تا 12 ساعت معکوس شد و فعالیت شبانه را شبیه سازی کرد و ناهماهنگی شبانه روزی را القا کرد.

شرکت کنندگان به طور تصادفی به یکی از دو گروه زمان تغذیه تقسیم شدند: یک گروه تغذیه در روز و شب که طبق یک چرخه 28 ساعته غذا می خوردند (یعنی هم در طول روز و هم در شب غذا می خوردند) و یک گروه مداخله که فقط در طول دوره غذا خوردن می خوردند. روز و در یک چرخه 24 ساعته غذا خوردند.

محققان سطح افسردگی و خلق و خوی مشابه اضطراب شرکت کنندگان را هر ساعت اندازه گیری کردند. در نهایت، محققان دریافتند که زمان غذا خوردن بر سطح خلق و خوی شرکت کنندگان تأثیر دارد. در طول شیفت شب شبیه‌سازی شده (روز 4)، افرادی که در گروه‌های کنترل در طول روز و شب غذا می‌خوردند، سطح خلق افسرده و مضطرب را در مقایسه با پایه (روز 1) افزایش دادند.

در مقابل، هیچ تغییری در خلق و خوی گروه مداخله ای که فعالیت شبانه شبیه سازی شده بود، اما فقط در طول روز غذا می خوردند، مشاهده نشد. شرکت کنندگان با سطوح بالاتر ناهماهنگی شبانه روزی سطوح بالاتری از افسردگی و خلق و خوی مضطرب داشتند.

چلاپا می گوید: «هر روز آشکارتر می شود که زمان خوردن یکی از مهم ترین جنبه های تغذیه است که می تواند بر سلامت جسمانی ما تأثیر بگذارد. اما رابطه علی بین نقش زمان غذا خوردن و سلامت روان باید مورد آزمایش قرار گیرد. تحقیقات بیشتری برای تعیین اینکه آیا تغییر در زمان غذا می تواند به ایجاد افسردگی و اختلالات اضطرابی مرتبط با اختلالات اضطرابی کمک کند، نیاز است.

منبع: مدیکال اکسپرس

انتهای پیام