اخبار سلامت

خدمات تشخیصی درمانی مبتلایان تالاسمی از پوشش بیمه خارج نشده است

خدمات تشخیصی و درمانی بیماران تالاسمی از پوشش بیمه ای مستثنی نیست

معاون دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران گفت: هیچ یک از خدمات تشخیصی پزشکی تحت پوشش بیمه شدگان تالاسمی از پوشش مستثنی نشده است.

به گزارش خبر فوری، مهرداد الهامی گفت: بسته حمایتی از بیماران تالاسمی بر اساس اعلام معاونت درمان وزارت بهداشت شامل ویزیت پزشک، مشاوره روانشناسی و تغذیه، شنوایی سنجی و بینایی سنجی، پرتوهای پزشکی، تصویربرداری و خدمات آزمایشگاهی، توانبخشی است. خدمات. در حال حاضر در سامانه نسخه نویسی موسسه بیمه سلامت الکترونیک ایجاد شده و بیمه شده علاوه بر سهم بیمه پایه وجوه را به صورت الکترونیکی تحت پوشش قرار می دهد.

وی افزود: بسته تالاسمی یکی از بسته هایی است که از آبان ماه امسال در فاز اول اجرای صندوق صعب العلاج اجرا شد. در این صورت هیچ یک از خدمات تشخیصی پزشکی تحت پوشش بیمه شدگان تالاسمی از پوشش مستثنی نبوده و کلیه تعهدات بیمه پایه فوق الذکر جاری است.

وی تاکید کرد: بهای تمام شده پمپ دفروکسامین (دسفرال) برابر مقررات و فاکتورهای معتبر 100 درصد مبلغ رسمی تعیین شده طبق بند ج ماده 74 قانون پنج ساله توسعه اسلامی ششم می باشد. جمهوری ایران، موسسات بیمه پایه موظف به پذیرش داروهای تولید داخل بر اساس نوع ژنریک هستند، لذا انواع داروهای تخصصی تولید داخل در بسته خدمات بیماران تالاسمی تحت پوشش بیمه رایگان قرار می گیرند.

بر اساس اعلام سازمان بیمه سلامت، الهامی تصریح کرد: سازمان های بیمه گر در بحث مدیریت کیفیت و حجم تولید داروهای تولید داخل دخالتی نکرده اند و اختیار اظهارنظر در این زمینه در صلاحیت است. تعهدات نهادهای ذیربط همچنین اخذ تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی طبق روال مقرر در قانون انجام شده و کلیه تعرفه های ابلاغی هیات محترم وزیران و ضوابط اجرایی آن ملاک عمل می باشد. این سازمان

انتهای پیام