اخبار جامعه

صدور ۸۵۰ ابلاغ سردفتری برای قبولی‌های آزمون ۱۴۰۱

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به بیان اقدامات انجام شده از سوی این سازمان در سال جاری پرداخت.

به گزارش خبر فوری، صفدر کشاورز در نشست خبری روز یکشنبه گفت: سازمان ثبت در سال ۱۴۰۲ اقدامات خوبی را در همه حوزه‌ها داشت. از مهمترین اقداماتی که انجام دادیم، در حوزه املاک این بود که ۸۸ درصد کل عرصه‌های کشور تاکنون نقشه کاداسترش تهیه شده و اسناد مالکیت حدنگار صادر شده است.  بخشی که باقی مانده مربوط به اراضی زراعی است که از ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هکتار عرصه های کشاورزی ۵۰ درصد منجر به صدور سند مالکیت شده و باقی مانده آن در سال آینده انجام می شود.

وی افرود: در رابطه با اراضی نیروهای مسلح در سال جاری اقدامات خوبی شده است و در عرصه‌های مسلح ۹۶ درصد منجر به صدور اسناد مالکیت شده است و در رابطه با  موقوفات ۸۳ درصد منجر به نقشه کاداستر و صدور اسناد حد نگاری شده است.

کشاورز افزود: مهمترین موضوع در دفاتر اسناد برای سال ۱۴۰۲ بازطراحی و ارتقای ثبت الکترونیک اسناد برای تنظیم اسناد نقل وانتقال بود که قراردادش منعقد شد ودر اوایل سال بعد به بهره برداری می‌رسد. در ثبت شرکت‌ها بازطراحی و ارتقای سامانه ثبت شرکت‌ها در دستور کار بود که برخی از مراحلش به بهره برداری رسیده و در خرداد سال آینده بهره برداری نهایی آن انجام می شود. پرداخت الکترونیکی و امضای الکترونیکی انجام شد و با راه اندازی این دو بخش بیش از ۸۰ درصد مراجعین مراجعاتشان برطرف شده است و به صورت الکترونیکی انجام می شود.‌ 

وی گفت: پلمب دفاتر ثبت شرکت‌ها به صورت الکترونیکی انجام شد زیرا هرساله شاهد بودیم حجم زیادی از شرکت‌ها برای پلمب ارایه می‌شدند که دیگر به صورت الکترونیکی  انجام می شود.

کشاورز درباره آخرین وضعیت پذیرفته شدگان آزمون سردفتری گفت: آزمون سردفتری ۱۴۰۱ در ۲۵ آذر ۱۴۰۱ برگزار شد و ۹۵۳۴ شرکت کرده بودند و با توجه به اینکه تمام پذیرفته شدگان باید به سامانه مراجعه و مدارکشان را بارگزاری کنند، از این تعداد ۲۷۵۹ هنوز به درگاه صدورمجوزها مراجعه نکردند. از آن عده ای که مراجعه کردند، برای ۸۵۰ نفر ابلاغ سردفتری صادر شده و  ۵۴۵۰  نفر اختبارشان برگزار شده و۳۷۱۰ نفر از این اختبار شدگان قبول شدند و کارآموزی را طی می‌کنند. از ۹۵۳۴ نفری که اشاره شد، ۹۰۱۶ توسط مراجع صلاحیت دار، صلاحیتشان تایید شده بود.

وی افزود: با توافق با مرکز آموزش قوه قضاییه، بحث آموزش متقاضیان سردفتری به مرکز آموزش قوه قضاییه محول شد و در تمام استانها آموزش متقاضیان سردفتری توسط مرکز آموزش قوه قضاییه در استانها انجام می شود.

ادامه دارد…

تیم خبری اجتماعی

پژوهشگر جامعه‌شناسی با تمرکز بر تحولات جمعیتی و تأثیر آنها بر ساختار اجتماعی.