اقتصادی

اجرای بیش از ۶۰ طرح پژوهشی کاربردی در زمینه زعفران

رئیس پژوهشکده علوم و صنایع غذایی با اشاره به هزینه بالای تامین و نگهداری تجهیزات در 12 آزمایشگاه تخصصی این موسسه گفت: این در حالی است که موسسه در زمان تصویب بوده است. پایین ترین سطح در بین مراکز مشابه وابسته به وزارت علوم و علیرغم نظارت های انجام شده تغییری در روند تایید اعتبار موسسه ایجاد نشده است.

به گزارش خبر فوریدکتر قدیر رجب زاده در بازدید از دکتر عباس زاده امامی عضو کمیته آموزش و تحقیقات شورای اسلامی و نماینده مردم چناران، طرقبه و شاندیز از پژوهشگاه علوم و صنایع غذایی گفت: امروز به دلیل تغییرات آب و هوایی و کمبود آب، امنیت غذایی است. وی افزود: با توجه به مشکلات کنونی کشور، محورهای تحقیقاتی اصلی برنامه راهبردی موسسه به شرح زیر است: کاهش وابستگی صنایع غذایی به مواد اولیه وارداتی، تمرکز بر جیره غذایی ویژه. گروه ها و شرایط اضطراری، توسعه روش های جدید برای کاهش ضایعات غذایی و استفاده مجدد از آنها و پاسخگویی به نیازهای فنی و نوآورانه واحدهای صنعتی، نهادهای علمی و اجرایی در حوزه صنایع غذایی تعریف شده است.

وی با بیان اینکه هزینه های تامین و نگهداری تجهیزات در 12 آزمایشگاه تخصصی این موسسه زیاد است، تصریح کرد: در زمان تایید اعتبار از نظر تعداد مدرس، موسسه در کمترین سطح در بین مراکز مشابه تابعه قرار دارد. با وجود پیگیری های صورت گرفته به وزارت عطاف، تغییری در روند تایید اعتبار این موسسه ایجاد نشده است.

رئیس پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، تحقیقات قابل توجهی را که در 30 سال گذشته در زمینه زعفران در این پژوهشکده انجام شده است، برشمرد و افزود: با بیش از 60 طرح تحقیقاتی کاربردی در حوزه زعفران در این پژوهشکده، مواد. باید حمایت و معنویت بیشتری صورت گیرد تا ارزش افزوده این محصول استراتژیک با قدرت بیشتری پردازش و ایجاد شود.

دکتر حسین عباس زاده امامی عضو کمیته آموزش و تحقیقات شورای اسلامی در این بازدید ضمن اطلاع از آخرین دستاوردهای پژوهشی این سازمان گفت: با توجه به تغییرات اقلیمی و خشکسالی های کنونی، امنیت غذایی به موضوع تبدیل شده است. به اندازه امنیت ملی مهم است و باید از طریق فعالیت های دانش بنیان پیگیری و تمهیدات لازم برای این امر اندیشیده شود.

وی با اشاره به روابط عمومی پژوهشگاه علوم و صنایع غذایی بر اهمیت مدیریت بحران آب تاکید کرد و افزود: پژوهشکده علوم و صنایع غذایی باید با همکاری سازمان های مرتبط به کشاورزان در تولید گیاهان دارویی به عنوان محصول جایگزین کمک کند. مصرف کم آب و ایجاد ارزش افزوده و فرآوری برای صادرات باید اقدامات جدی صورت گیرد.

امامی گفت: با توجه به اینکه اهمیت توسعه دانش بنیان در سطح کلان ملی مورد تاکید قرار گرفته است، در سیاست های کلی تصویب بودجه 1402 از فعالیت های پژوهشی و دانش بنیان حمایت ویژه خواهد شد.

انتهای پیام