اقتصادی

دستیابی به دانش فنی تولید داروی کاهش اوره در مبتلایان به سرطان

بیماران سرطانی که تحت شیمی درمانی قرار می گیرند با عارضه افزایش اوره مواجه می شوند که باید به سرعت کاهش یابد. محققان کشور با توسعه دانش فنی داروی ریبوریکاز دسترسی بیماران مبتلا به این دارو را تسهیل کردند.

سید سینا در یتیم، مدیرعامل این شرکت دانش بنیان در گفت وگو با خبر فوری. وی با بیان اینکه این شرکت از سال 1397 با هدف تولید و توسعه دانش فنی داروهای پیشرفته در حوزه بیوتکنولوژی و همچنین مکمل های انسانی و حیوانی آغاز به کار کرد، گفت: عمده ترین داروی این شرکت تولید داروسازی بتوانیم نمونه هایی از خارج از کشور برای توسعه این داروهای بیوتکنولوژی پیشرفته در کشور داشته باشیم.

وی داروی «رسبوریکاز» یکی از این داروها را مصرف کرد و افزود: با توسعه دانش فنی این دارو گامی در جهت رسیدن به داروهای لازم برای بیماران سرطانی برداشته ایم. این دارو برای درمان «هیپراوریسمی» در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی استفاده می شود.

وی در یتیم، عارضه هایپراوریسمی را افزایش اوره در بدن عنوان کرد و ادامه داد: «رزبوریکاز» دارویی است که اوره را کاهش داده و در درمان هیپراوریسمی موثر خواهد بود.

مدیرعامل این شرکت تصریح کرد: «رزبوریکاز» یک داروی بیولوژیک برای درمان هیپراوریسمی بیماران تحت شیمی درمانی است و دانش فنی آن را در این شرکت توسعه دادیم و فناوری این دارو را برای تولید به کشور منتقل کردیم. انجام داد.

به گزارش خبر فوری، پورین ها بخشی از بافت های طبیعی بدن انسان هستند که در بسیاری از غذاها یافت می شوند. اسید اوریک از تجزیه پورین ها تولید می شود.

به طور معمول اسید اوریک در خون حل می شود و از طریق کلیه ها و ادرار از بدن دفع می شود و در صورت افزایش تولید اسید اوریک یا کاهش دفع آن از کلیه ها میزان اسید اوریک خون افزایش می یابد که باعث هیپراوریسمی می شود. . ) تماس گرفت

عوامل ژنتیکی، کم کاری تیروئید، مصرف داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی، عفونت گسترده، چاقی، سرطان خون، لنفوم و پرتودرمانی از عوامل افزایش اسید اوریک در بدن هستند.

انتهای پیام